ישנם סוגים שונים של משאבות מים חשמליות. ישנם משאבות מיוחדות שנועדו להקטנת לחץ המים, וישנן משאבות מיוחדות שנועדו להגברת לחץ המים. סוג אחר של משאבות, דואג לשאוב את מי הביוב או לנקז את מי הגשמים של הבניין. משאבות המים, מתחלקות לפי סוג שיטת הפעולה. סוג אחד של משאבות, מתבסס על מיכל, מנגנון שאיבה, ושעון המראה את מד הלחץ. משאבות אלו עובדות על לחץ בעת שאיבה. סוג אחר של משאבות, מתבסס על בקרה אלקטרונית המוצמדת אל המשאבה.

ניתן להגביר את זרימת המים בברזים באמצעות משאבות מים חשמליות:

אחד מהשימושים העיקריים למשאבות מים חשמליות, הוא הגברת לחץ המים. פעמים רבות, יתקינו את המשאבות הללו במקומות בהם יש זרימת מים חלשה בברזים. בפרוייקטי בנייה חדשים, יותקנו מראש משאבות חשמליות שמטרתן ליצור לחץ מים תקין בבניין, ולמנוע מראש מצב של לחץ מים חלש. אפשר להתקין משאבות מים שקטות, שלא משמיעות שום רעשי רקע, על מנת לא לפגוע באיכות החיים שלכם. ישנן משאבות בגודל קטן, המתאימות לשימוש ביתי, וישנן משאבות המיועדות להתקנה בתוך בניין מגורים.

משאבת מים הידרופור

מניעת הצפה של מי ביוב, או מי גשמים באמצעות משאבות חשמליות:

סוג אחר של משאבות מים חשמליות, נועדו לשאוב את מי הגשמים, ואת מי הביוב של הבניין. אפשר להתקין מערכות שאיבה לניקוז שלא משמיעות רעש בעת פעולת השאיבה. משאבות אלו, הינן פתרון נהדר המסייע למניעת הצטברות של מי גשמים וביוב במרתף הבניין. משאבות אלו יותקנו בתוך חלל מיוחד שיוקצה לכך בקומת המרתף של הבניין. משאבות אלו יתרמו לאיכות החיים של דיירי הבניין, בכך שימנעו הצפה של מי גשמים ומי ביוב. המשאבות ידאגו להזרים את מי הגשמים הנשאבים, אל קו הביוב של הרשות המקומית. שאיבה רציפה של מי הגשמים, תמנע הצפה של חצר הבניין בעת גשמים חזקים. בכל פרוייקט בנייה חדש, ובמיוחד בפרוייקט של בניין רב קומות, מתקינים את משאבות המים המיוחדות הללו. בבניין רב קומות, חשוב להתקין את מערכות השאיבה השואבות ומסננות את מי הביוב, ומונעות מצב של הצטברות שומנים ולכלוכים