ישנם מגוון סוגים של משאבות מים חשמליות לבניינים. קיימות משאבות מיוחדות שמטרתן היא להקטין את לחץ המים וקיימות משאבות מיוחדות שמטרתן היא להגביר את לחץ מים, בנוסף לכך ישנו סוג אחר של משאבות, שמטרתן היא לדאוג לשאיבה של מי הביוב או לנקז את מי הגשמים של הבניין. ישנן מספר שיטות פעולה למשאבות: סוג אחד הינו מתבסס על מיכל, מנגנון שאיבה ושעון, שאחראי על להראות את מד הלחץ. משאבות מהסוג הזה עובדות על לחץ בזמן שאיבה. סוג שני של משאבות מתבסס על בקרה אלקטרונית, אשר מוצמדת ישירות אל המשאבה.

הגברת זרימת המים בברזים באמצעות משאבות מים חשמליות

השימוש העיקרי למשאבות מים חשמליות הוא הגברת לחץ המים. במקרים רבים המשאבות הללו יותקנו במקומות, בהם יש זרימת מים חלשה בברזים. בבניינים חדשים לדוגמא, מראש יותקנו משאבות חשמליות, על מנת ליצור לחץ מים תקין בבניין ולהימנע ממצב של לחץ מים חלש. ניתן להתקין משאבות מים שקטות, ללא הפקת רעשי רקע, כדי לא לפגוע באיכות חיי התושבים. קיימות משאבות קטנות, אשר מתאימות לשימוש ביתי וקיימות משאבות גדולות המיועדות להתקנה בבנייני מגורים.

משאבות מים חשמליות - מניעת הצפה של מי ביוב ומי גשמים

ישנו סוג אחר של משאבות מים חשמליות לבניינים, שמטרתו לשאוב את מי הביוב והגשמים. ניתן לבצע התקנה של מערכות שאיבה לניקוז, אשר לא מפיקות רעשים בעת פעולה. משאבות מהסוג הזה, הינן פיתרון מעולה, אשר מסייע למניעת הצטברות של מי ביוב וגשמים במרתף הבניין. משאבות מים חשמליות אלו, יותקנו בתוך חלל מיוחד, שעבורו יוקצה מקום, בקומץ המרתף של הבניין. בבניין בעל קומות רבות, מאוד חשוב להתקין את מערכות השאיבה, אשר שואבות ומבצעות סינון במי הביוב ומונעות הצטברות של לכלוכים ושומנים.