משאבות מים ותפקידן בטיהור מאגרי מים

משאבות מים מסוגים שונים נדרשים להעלות מים ממקום נמוך לגבוה. המשאבות עשויות להידרש לצורך מילוי בריכות, שיפור לחץ מים ואף לכיבוי שריפות. יחד עם זאת, למשאבות מיוחדות שמור תפקיד מאוד חשוב גם בניקוי וטיהור מאגרי מים. נסביר איך עושים את זה ולמה זה חשוב.

מדוע חיוני לנקות מאגרי מים

על מנת לנקות מאגרי מים, חייבים ראשית לכל לרוקן את המאגר מהמים שבתוכו. לשם כך, חשוב לנתק את מערכת השאיבה, לנטרל משאבות קבועות ולהביא משאבות ריקון ייעודיות. אך בעצם, מדוע לנקות מאגרי מים? צריך לזכור שמאגרי מים, בין אם הם גדולים ובין אם הם קטנים, מיועדים לספק מים למצבי חירום, לכיבוי אש, לשתייה או השקיה כשמערכת המים הרגילה מושבתת, מתוחזקת או מוחלפת. מכיוון שמדובר במערכת עם מים עומדים, שלא תמיד נמצאים בזרימה באופן סדיר, שוקעים במים כל מיני לכלוכים וגורמים לא רצויים. לעיתים, למים מגיעות בקטריות או מצטברים חלקיקי חלודה, תסחיף של חול, אבק וכדומה. על מנת לשמור על ניקיון המאגר, חשוב מעת לעת לבצע את התחזוקה. פעולת תחזוקה כוללת ריקון, ניקוי וחיטוי ומילוי מחדש.

מה התפקיד של משאבות מים לצורך תחזוקה

משאבות המים נדרשות על מנת לסלק את המים ולהוציא אותם מהמערכת. ניתן להשתמש לצורך כך במשאבות טבולות, כך שאין משמעות לגובה המים שבתוך המאגר. המשאבות מרוקנות את המאגר בצורה טובה כך שניתן לאחר מכן לבצע את כל היתר הטיפולים הנדרשים. לדוגמא, ניתן לאחר מכן לסלק שכבה של חול, לסלק לכלוך, חלודה. לעיתים ניתן ואף מתבקש להוסיף אמצעי חיטוי, כך שהמים ישמרו על חיוניות ולא יתגלו בהם טפילים או מזיקים לאורך הזמן.

כל מה זמן צריך לנקות את המאגרים

ניקוי ותחזוקת המאגרים, כולל הפעלת משאבות מים לריקון ולאחר מכן מילוי מחדש, צריך להיעשות על פי הגדרות הגורמים המוסמכים. לפי תכלית המאגר והשימוש הצפוי, מקובל לבצע את הניקוי לכל הפחות פעם אחת בשנה. לפרטים נוספים, פנו לנציג חברת המסנן, התקנה, תחזוקה, ריקון וחיטוי של מאגרים מים משלל סוגים.